لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
هن تنگ

هن تنگ X7 مونتاژ ساخت ۱۳۹۹

1,356,600,000 تومان
هن تنگ

هن تنگ X5 مونتاژ ساخت ۱۳۹۹

877,200,000 تومان