لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
لکسوس

لکسوس RX 200T F، ساخت ۱۳۹۷

7,854,000,000 تومان
لکسوس

لکسوس NX 300 H 300 F، ساخت ۱۳۹۶

4,845,000,000 تومان
لکسوس

لکسوس NX 300 H 300، ساخت ۱۳۹۶

4,590,000,000 تومان
لکسوس

لکسوس NX 200t F، ساخت ۱۳۹۶

5,100,000,000 تومان