لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
فیدلیتی

فیدلیتی پرایم ۷ نفره، ساخت ۱۴۰۰

1,428,000,000 تومان
فیدلیتی

فیدلیتی پرایم ۵ نفره، ساخت ۱۴۰۰

1,382,100,000 تومان