لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
فولکس

فولکس گلف GTI، ساخت ۱۳۹۷

2,499,000,000 تومان
فولکس

فولکس پاسات ساخت ۱۳۹۷

2,805,000,000 تومان
فولکس

فولکس تیگوان ساخت ۱۳۹۷

3,468,000,000 تومان