لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
فوتون

فوتون وانت تونلند دو دیفرانسیل بنزینی ، ساخت 1401

938,400,000 تومان
فوتون

فوتون وانت تونلند دو دیفرانسیل دیزلی، ساخت ۱۳۹۸

816,000,000 تومان
فوتون

فوتون وانت تونلند دو دیفرانسیل بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

714,000,000 تومان
فوتون

فوتون ساوانا ساخت ۱۳۹۸

1,050,600,000 تومان