لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
فردا

فردا Sx6 ساخت ۱۳۹۹

780,300,000 تومان
فردا

فردا Sx5 ساخت ۱۴۰۰

765,000,000 تومان