لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
سمند

سمند LX ساده ، ساخت 1401 

306,000,000 تومان
سمند

سمند LX گاز سوز ، ساخت 1401 EF7

398,820,000 تومان
سمند

سمند LX بنزینی ، ساخت 1401 EF7

357,000,000 تومان
سمند

سمند سورن پلاس ساخت ۱۴۰۰

382,500,000 تومان
سمند

سمند سورن ELX، ساخت ۱۳۹۹

321,300,000 تومان
سمند

سمند LX ساده، ساخت ۱۴۰۰

290,700,000 تومان
سمند

 سمند LX ساده، ساخت ۱۳۹۹

280,500,000 تومان
سمند

 سمند LX EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۰

376,380,000 تومان
سمند

 سمند LX EF7 بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

328,440,000 تومان
سمند

سمند LX EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

341,700,000 تومان
سمند

سمند LX EF7 گازسوز، ساخت ۱۳۹۹

365,160,000 تومان