لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
زامیاد

 زامیاد Z 24 دیزلی، ساخت ۱۳۹۹

426,360,000 تومان
زامیاد

 زامیاد Z 24 دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

344,760,000 تومان
زامیاد

 زامیاد Z 24 دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۸

334,560,000 تومان
زامیاد

 زامیاد Z 24 بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

337,620,000 تومان
زامیاد

زامیاد Z 24 بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

325,380,000 تومان