لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
دی‌اس

دی‌اس کراس بک 7 اپرا، ساخت ۱۳۹۷

3,315,000,000 تومان
دی‌اس

دی‌اس 6 ساخت ۱۳۹۷

2,091,000,000 تومان
دی‌اس

دی‌اس 3 ساخت ۱۳۹۷

1,254,600,000 تومان