لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
دنا

دنا پلاس تیپ 2 توربو , ساخت 1401

499,800,000 تومان
دنا

دنا پلاس تیپ 1 دنده ای , ساخت 1401

454,920,000 تومان
دنا

دنا پلاس اتوماتیک , ساخت 1401

510,510,000 تومان
دنا

دنا معمولی تیپ ۱ , ساخت 1401

399,840,000 تومان
دنا

 دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

درحال بررسی قیمت بازار
دنا

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

درحال بررسی قیمت بازار
دنا

دنا پلاس تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۰

479,400,000 تومان
دنا

 دنا پلاس تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۳۹۹

453,900,000 تومان
دنا

دنا پلاس اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

497,760,000 تومان
دنا

 دنا پلاس اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

483,480,000 تومان
دنا

دنا معمولی تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۰

386,580,000 تومان
دنا

 دنا معمولی تیپ ۱، ساخت ۱۳۹۹

373,320,000 تومان