لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
جک

جک J4 ساخت ۱۳۹۸

459,000,000 تومان
جک

جک S5 اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

938,400,000 تومان
جک

جک S5 اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

912,900,000 تومان
جک

 جک S5 اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

861,900,000 تومان
جک

جک S3 اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

732,360,000 تومان
جک

جک S3 اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

703,800,000 تومان
جک

جک J4 ساخت ۱۴۰۰

499,800,000 تومان
جک

جک J4 ساخت ۱۳۹۹

477,360,000 تومان