لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
تیبا

تیبا هاچبک ساخت 1401 , SX

209,100,000 تومان
تیبا

تیبا صندوقدار ساخت 1401 , SX

197,880,000 تومان
تیبا

تیبا هاچبک پلاس، ساخت ۱۴۰۰

217,260,000 تومان
تیبا

تیبا هاچبک پلاس، ساخت ۱۳۹۹

207,060,000 تومان
تیبا

 تیبا هاچبک EX، ساخت ۱۴۰۰

201,450,000 تومان
تیبا

تیبا هاچبک EX، ساخت ۱۳۹۹

193,800,000 تومان
تیبا

تیبا صندوق‌دار پلاس، ساخت ۱۳۹۹

200,940,000 تومان
تیبا

تیبا صندوق‌دار SX، ساخت ۱۳۹۹

183,600,000 تومان
تیبا

تیبا صندوق‌دار SX، ساخت ۱۴۰۰

190,740,000 تومان