لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
تارا

تارا اتومات ساخت 1400

585,480,000 تومان
تارا

تارا اتومات ساخت 1401

612,000,000 تومان
تارا

تارا دندهای ساخت 1400

448,800,000 تومان
تارا

تارا دندهای ساخت 1401

478,380,000 تومان