لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
بی‌ام‌و

بی‌ام‌و سری 7 730li، ساخت ۱۳۹۷

10,200,000,000 تومان
بی‌ام‌و

بی‌ام‌و سری 7 730li، ساخت ۱۳۹۶

8,945,400,000 تومان
بی‌ام‌و

 بی‌ام‌و سری 5 سدان 530i، ساخت ۱۳۹۷

6,681,000,000 تومان
بی‌ام‌و

بی‌ام‌و سری 3 سدان 330i، ساخت ۱۳۹۷

4,069,800,000 تومان
بی‌ام‌و

بی‌ام‌و سری 2 اکتیوتور 218i، ساخت ۱۳۹۷

2,325,600,000 تومان
بی‌ام‌و

بی‌ام‌و سری 1 هاچبک 120i، ساخت ۱۳۹۷

2,391,900,000 تومان
بی‌ام‌و

بی‌ام‌و X4 28i، ساخت ۱۳۹۶

5,559,000,000 تومان
بی‌ام‌و

بی‌ام‌و X1 25i، ساخت ۱۳۹۶

3,264,000,000 تومان