لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
بورگوارد

بورگوارد BX7 التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

1,938,000,000 تومان
بورگوارد

بورگوارد BX5 التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

1,479,000,000 تومان