لیست قیمت خودروصفر مورخه 26 خرداد 1401 شمسی
کارخانه برند و مدل قیمت نقد تومان
بسترن

بسترن B30 ساخت ۱۳۹۹

642,600,000 تومان
بسترن

 بسترن B30 ساخت ۱۳۹۸

622,200,000 تومان