490000000

 چانگان CS35 (مونتاژ) ساخت ۱۳۹۸

پیش قسط 323,400,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 16,986,667 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3480 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 588,000,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 323,400,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 302,820,000 302,820,000
2 ماهه 155,820,000 155,820,000
3 ماهه 106,820,000 106,820,000
6 ماهه 57,820,000 57,820,000
12 ماهه 33,320,000 33,320,000
15 ماهه 28,420,000 28,420,000
24 ماهه موجود نیست 21,070,000
36 ماهه موجود نیست 16,986,667
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ خرید_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ فروش_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ اقساط_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ اجاره_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ تهاتر_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ آگهی_رایگان_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ واردات_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ معاوضه_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ قیمت_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ خرید_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ فروش_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ اقساط_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ اجاره_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ تهاتر_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ آگهی_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ واردات_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ معاوضه_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ قیمت خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ خرید خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ فروش خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ اقساط خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ اجاره خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ تهاتر خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ آگهی رایگان چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ واردات خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ معاوضه خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ قیمت چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ خرید چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ فروش چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ اقساط چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ اجاره چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ تهاتر چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ آگهی چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ واردات چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #قیمت خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #خرید خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #فروش خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #اقساط خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #اجاره خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #آگهی رایگان چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #واردات خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #معاوضه خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #قیمت چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #خرید چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #فروش چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #اقساط چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #اجاره چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #آگهی چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #واردات چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #خودرو چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_رایگان_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_خودرو_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_چانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_رایگانچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_قیمتچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_خریدچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_فروشچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_اقساطچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_اجارهچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_تهاترچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_آگهیچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_وارداتچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضهچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #قیمت_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #خرید_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #فروش_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #اقساط_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #اجاره_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #آگهی_رایگانچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #واردات_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #معاوضه_خودروچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #قیمتچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #خریدچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #فروشچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #اقساطچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #اجارهچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #تهاترچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #آگهیچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #وارداتچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸ #معاوضهچانگان cs35 مونتاژ ساخت ۱۳۹۸

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99