130500000

 پراید 131 SE، ساخت ۱۳۹۹

پیش قسط 86,130,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 4,524,000 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3344 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 156,600,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 86,130,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 80,649,000 80,649,000
2 ماهه 41,499,000 41,499,000
3 ماهه 28,449,000 28,449,000
6 ماهه 15,399,000 15,399,000
12 ماهه 8,874,000 8,874,000
15 ماهه 7,569,000 7,569,000
24 ماهه موجود نیست 5,611,500
36 ماهه موجود نیست 4,524,000
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ خرید_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ فروش_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ اقساط_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ اجاره_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ تهاتر_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ آگهی_رایگان_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ واردات_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ معاوضه_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ قیمت_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ خرید_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ فروش_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ اقساط_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ اجاره_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ تهاتر_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ آگهی_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ واردات_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ معاوضه_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ قیمت خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ خرید خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ فروش خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ اقساط خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ اجاره خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ تهاتر خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ آگهی رایگان پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ واردات خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ معاوضه خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ قیمت پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ خرید پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ فروش پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ اقساط پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ اجاره پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ تهاتر پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ آگهی پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ واردات پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #قیمت خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #خرید خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #فروش خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #اقساط خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #اجاره خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #آگهی رایگان پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #واردات خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #معاوضه خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #قیمت پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #خرید پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #فروش پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #اقساط پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #اجاره پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #آگهی پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #واردات پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_رایگان_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_رایگانپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_قیمتپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_خریدپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_فروشپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_اقساطپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_اجارهپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_تهاترپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_آگهیپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_وارداتپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضهپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #قیمت_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #خرید_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #فروش_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #اقساط_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #اجاره_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #آگهی_رایگانپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #واردات_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #معاوضه_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #قیمتپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #خریدپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #فروشپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #اقساطپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #اجارهپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #تهاترپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #آگهیپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #وارداتپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹ #معاوضهپراید 131 se ساخت ۱۳۹۹

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99