123500000

 پراید 131 SE، ساخت ۱۳۹۸

پیش قسط 81,510,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 4,281,333 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3165 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 148,200,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 81,510,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 76,323,000 76,323,000
2 ماهه 39,273,000 39,273,000
3 ماهه 26,923,000 26,923,000
6 ماهه 14,573,000 14,573,000
12 ماهه 8,398,000 8,398,000
15 ماهه 7,163,000 7,163,000
24 ماهه موجود نیست 5,310,500
36 ماهه موجود نیست 4,281,333
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ خرید_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ فروش_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ اقساط_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ اجاره_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ تهاتر_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ آگهی_رایگان_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ واردات_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ معاوضه_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ قیمت_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ خرید_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ فروش_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ اقساط_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ اجاره_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ تهاتر_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ آگهی_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ واردات_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ معاوضه_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ قیمت خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ خرید خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ فروش خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ اقساط خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ اجاره خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ تهاتر خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ آگهی رایگان پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ واردات خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ معاوضه خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ قیمت پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ خرید پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ فروش پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ اقساط پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ اجاره پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ تهاتر پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ آگهی پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ واردات پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #قیمت خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #خرید خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #فروش خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #اقساط خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #اجاره خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #آگهی رایگان پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #واردات خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #معاوضه خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #قیمت پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #خرید پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #فروش پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #اقساط پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #اجاره پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #آگهی پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #واردات پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #خودرو پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_رایگان_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_خودرو_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_پراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_رایگانپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_قیمتپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_خریدپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_فروشپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_اقساطپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_اجارهپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_تهاترپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_آگهیپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_وارداتپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضهپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #قیمت_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #خرید_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #فروش_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #اقساط_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #اجاره_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #آگهی_رایگانپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #واردات_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #معاوضه_خودروپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #قیمتپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #خریدپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #فروشپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #اقساطپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #اجارهپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #تهاترپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #آگهیپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #وارداتپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸ #معاوضهپراید 131 se ساخت ۱۳۹۸

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99