151000000

 تیبا هاچبک EX، ساخت ۱۴۰۰

پیش قسط 99,660,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 5,234,667 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3826 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 181,200,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 99,660,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 93,318,000 93,318,000
2 ماهه 48,018,000 48,018,000
3 ماهه 32,918,000 32,918,000
6 ماهه 17,818,000 17,818,000
12 ماهه 10,268,000 10,268,000
15 ماهه 8,758,000 8,758,000
24 ماهه موجود نیست 6,493,000
36 ماهه موجود نیست 5,234,667
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ خرید_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ فروش_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ اقساط_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ اجاره_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ تهاتر_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ آگهی_رایگان_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ واردات_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ معاوضه_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ قیمت_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ خرید_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ فروش_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ اقساط_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ اجاره_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ تهاتر_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ آگهی_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ واردات_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ معاوضه_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ قیمت خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ خرید خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ فروش خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ اقساط خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ اجاره خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ تهاتر خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ آگهی رایگان تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ واردات خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ معاوضه خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ قیمت تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ خرید تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ فروش تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ اقساط تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ اجاره تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ تهاتر تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ آگهی تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ واردات تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #قیمت خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #خرید خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #فروش خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #اقساط خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #اجاره خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #تهاتر خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #آگهی رایگان تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #واردات خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #معاوضه خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #قیمت تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #خرید تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #فروش تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #اقساط تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #اجاره تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #تهاتر تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #آگهی تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #واردات تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_قیمت_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_خرید_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_فروش_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_اقساط_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_اجاره_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_تهاتر_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_آگهی_رایگان_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_واردات_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_معاوضه_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_قیمت_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_خرید_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_فروش_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_اقساط_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_اجاره_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_تهاتر_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_آگهی_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_واردات_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_معاوضه_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_قیمت_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_خرید_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_فروش_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_اقساط_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_اجاره_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_تهاتر_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_آگهی_رایگانتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_واردات_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_معاوضه_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_قیمتتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_خریدتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_فروشتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_اقساطتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_اجارهتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_تهاترتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_آگهیتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_وارداتتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #_معاوضهتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #قیمت_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #خرید_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #فروش_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #اقساط_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #اجاره_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #تهاتر_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #آگهی_رایگانتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #واردات_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #معاوضه_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #قیمتتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #خریدتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #فروشتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #اقساطتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #اجارهتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #تهاترتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #آگهیتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #وارداتتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰ #معاوضهتیبا هاچبک ex ساخت ۱۴۰۰

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99