145500000

تیبا هاچبک EX، ساخت ۱۳۹۹

پیش قسط 96,030,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 5,044,000 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3443 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 174,600,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 96,030,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 89,919,000 89,919,000
2 ماهه 46,269,000 46,269,000
3 ماهه 31,719,000 31,719,000
6 ماهه 17,169,000 17,169,000
12 ماهه 9,894,000 9,894,000
15 ماهه 8,439,000 8,439,000
24 ماهه موجود نیست 6,256,500
36 ماهه موجود نیست 5,044,000
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ خرید_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ فروش_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ اقساط_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ اجاره_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ تهاتر_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ آگهی_رایگان_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ واردات_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ معاوضه_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ قیمت_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ خرید_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ فروش_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ اقساط_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ اجاره_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ تهاتر_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ آگهی_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ واردات_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ معاوضه_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ قیمت خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ خرید خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ فروش خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ اقساط خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ اجاره خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ تهاتر خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ آگهی رایگان تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ واردات خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ معاوضه خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ قیمت تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ خرید تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ فروش تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ اقساط تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ اجاره تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ تهاتر تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ آگهی تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ واردات تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #قیمت خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #خرید خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #فروش خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #اقساط خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #اجاره خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #آگهی رایگان تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #واردات خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #معاوضه خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #قیمت تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #خرید تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #فروش تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #اقساط تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #اجاره تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #آگهی تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #واردات تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #خودرو تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_رایگان_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_خودرو_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_تیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_رایگانتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_قیمتتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_خریدتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_فروشتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_اقساطتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_اجارهتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_تهاترتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_آگهیتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_وارداتتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضهتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #قیمت_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #خرید_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #فروش_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #اقساط_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #اجاره_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #آگهی_رایگانتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #واردات_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #معاوضه_خودروتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #قیمتتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #خریدتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #فروشتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #اقساطتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #اجارهتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #تهاترتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #آگهیتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #وارداتتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹ #معاوضهتیبا هاچبک ex ساخت ۱۳۹۹

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99