140000000

تیبا صندوق‌دار SX، ساخت ۱۴۰۰

پیش قسط 92,400,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 4,853,333 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3682 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 168,000,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 92,400,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 86,520,000 86,520,000
2 ماهه 44,520,000 44,520,000
3 ماهه 30,520,000 30,520,000
6 ماهه 16,520,000 16,520,000
12 ماهه 9,520,000 9,520,000
15 ماهه 8,120,000 8,120,000
24 ماهه موجود نیست 6,020,000
36 ماهه موجود نیست 4,853,333
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ خرید_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ فروش_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ اقساط_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ اجاره_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ تهاتر_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ آگهی_رایگان_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ واردات_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ معاوضه_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ قیمت_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ خرید_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ فروش_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ اقساط_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ اجاره_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ تهاتر_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ آگهی_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ واردات_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ معاوضه_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ قیمت خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ خرید خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ فروش خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ اقساط خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ اجاره خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ تهاتر خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ آگهی رایگان تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ واردات خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ معاوضه خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ قیمت تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ خرید تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ فروش تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ اقساط تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ اجاره تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ تهاتر تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ آگهی تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ واردات تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #قیمت خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #خرید خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #فروش خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #اقساط خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #اجاره خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #تهاتر خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #آگهی رایگان تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #واردات خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #معاوضه خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #قیمت تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #خرید تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #فروش تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #اقساط تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #اجاره تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #تهاتر تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #آگهی تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #واردات تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_قیمت_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_خرید_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_فروش_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_اقساط_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_اجاره_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_تهاتر_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_آگهی_رایگان_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_واردات_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_معاوضه_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_قیمت_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_خرید_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_فروش_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_اقساط_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_اجاره_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_تهاتر_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_آگهی_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_واردات_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_معاوضه_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_قیمت_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_خرید_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_فروش_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_اقساط_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_اجاره_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_تهاتر_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_آگهی_رایگانتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_واردات_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_معاوضه_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_قیمتتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_خریدتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_فروشتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_اقساطتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_اجارهتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_تهاترتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_آگهیتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_وارداتتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #_معاوضهتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #قیمت_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #خرید_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #فروش_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #اقساط_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #اجاره_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #تهاتر_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #آگهی_رایگانتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #واردات_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #معاوضه_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #قیمتتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #خریدتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #فروشتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #اقساطتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #اجارهتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #تهاترتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #آگهیتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #وارداتتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰ #معاوضهتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۴۰۰

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99