135000000

تیبا صندوق‌دار SX، ساخت ۱۳۹۹

پیش قسط 89,100,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 4,680,000 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3293 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 162,000,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 89,100,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 83,430,000 83,430,000
2 ماهه 42,930,000 42,930,000
3 ماهه 29,430,000 29,430,000
6 ماهه 15,930,000 15,930,000
12 ماهه 9,180,000 9,180,000
15 ماهه 7,830,000 7,830,000
24 ماهه موجود نیست 5,805,000
36 ماهه موجود نیست 4,680,000
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ خرید_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ فروش_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ اقساط_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ اجاره_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ تهاتر_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ آگهی_رایگان_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ واردات_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ معاوضه_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ قیمت_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ خرید_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ فروش_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ اقساط_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ اجاره_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ تهاتر_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ آگهی_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ واردات_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ معاوضه_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ قیمت خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ خرید خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ فروش خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ اقساط خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ اجاره خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ تهاتر خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ آگهی رایگان تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ واردات خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ معاوضه خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ قیمت تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ خرید تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ فروش تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ اقساط تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ اجاره تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ تهاتر تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ آگهی تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ واردات تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #قیمت خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #خرید خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #فروش خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #اقساط خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #اجاره خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #آگهی رایگان تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #واردات خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #معاوضه خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #قیمت تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #خرید تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #فروش تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #اقساط تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #اجاره تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #آگهی تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #واردات تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #خودرو تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_رایگان_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_خودرو_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_تیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_رایگانتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_قیمتتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_خریدتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_فروشتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_اقساطتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_اجارهتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_تهاترتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_آگهیتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_وارداتتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضهتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #قیمت_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #خرید_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #فروش_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #اقساط_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #اجاره_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #آگهی_رایگانتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #واردات_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #معاوضه_خودروتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #قیمتتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #خریدتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #فروشتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #اقساطتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #اجارهتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #تهاترتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #آگهیتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #وارداتتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹ #معاوضهتیبا صندوقدار sx ساخت ۱۳۹۹

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99