660000000

 بی‌‌وای‌دی S6 ساخت ۱۳۹۸

پیش قسط 435,600,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 22,880,000 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3362 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 792,000,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 435,600,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 407,880,000 407,880,000
2 ماهه 209,880,000 209,880,000
3 ماهه 143,880,000 143,880,000
6 ماهه 77,880,000 77,880,000
12 ماهه 44,880,000 44,880,000
15 ماهه 38,280,000 38,280,000
24 ماهه موجود نیست 28,380,000
36 ماهه موجود نیست 22,880,000
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ خرید_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ فروش_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ اقساط_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ اجاره_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ تهاتر_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ آگهی_رایگان_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ واردات_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ معاوضه_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ قیمت_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ خرید_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ فروش_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ اقساط_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ اجاره_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ تهاتر_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ آگهی_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ واردات_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ معاوضه_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ قیمت خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ خرید خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ فروش خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ اقساط خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ اجاره خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ تهاتر خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ آگهی رایگان بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ واردات خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ معاوضه خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ قیمت بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ خرید بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ فروش بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ اقساط بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ اجاره بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ تهاتر بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ آگهی بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ واردات بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #قیمت خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #خرید خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #فروش خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #اقساط خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #اجاره خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #آگهی رایگان بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #واردات خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #معاوضه خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #قیمت بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #خرید بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #فروش بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #اقساط بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #اجاره بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #آگهی بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #واردات بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #خودرو بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_رایگان_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_خودرو_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_بیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_رایگانبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_قیمتبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_خریدبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_فروشبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_اقساطبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_اجارهبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتربیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_آگهیبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_وارداتبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضهبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #قیمت_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #خرید_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #فروش_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #اقساط_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #اجاره_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #آگهی_رایگانبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #واردات_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #معاوضه_خودروبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #قیمتبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #خریدبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #فروشبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #اقساطبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #اجارهبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #تهاتربیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #آگهیبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #وارداتبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸ #معاوضهبیوایدی s6 ساخت ۱۳۹۸

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99