4900000000

بی‌ام‌و X4 28i، ساخت ۱۳۹۶

پیش قسط 3,234,000,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 169,866,667 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3481 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 5,880,000,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 3,234,000,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 3,028,200,000 3,028,200,000
2 ماهه 1,558,200,000 1,558,200,000
3 ماهه 1,068,200,000 1,068,200,000
6 ماهه 578,200,000 578,200,000
12 ماهه 333,200,000 333,200,000
15 ماهه 284,200,000 284,200,000
24 ماهه موجود نیست 210,700,000
36 ماهه موجود نیست 169,866,667
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ خرید_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ فروش_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ اقساط_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ اجاره_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ تهاتر_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ آگهی_رایگان_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ واردات_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ معاوضه_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ قیمت_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ خرید_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ فروش_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ اقساط_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ اجاره_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ تهاتر_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ آگهی_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ واردات_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ معاوضه_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ قیمت خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ خرید خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ فروش خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ اقساط خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ اجاره خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ تهاتر خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ آگهی رایگان بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ واردات خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ معاوضه خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ قیمت بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ خرید بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ فروش بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ اقساط بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ اجاره بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ تهاتر بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ آگهی بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ واردات بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #قیمت خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #خرید خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #فروش خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #اقساط خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #اجاره خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #تهاتر خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #آگهی رایگان بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #واردات خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #معاوضه خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #قیمت بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #خرید بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #فروش بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #اقساط بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #اجاره بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #تهاتر بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #آگهی بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #واردات بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #خودرو بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_قیمت_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_خرید_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_فروش_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_اقساط_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_اجاره_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_تهاتر_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_آگهی_رایگان_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_واردات_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_معاوضه_خودرو_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_قیمت_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_خرید_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_فروش_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_اقساط_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_اجاره_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_تهاتر_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_آگهی_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_واردات_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_معاوضه_بیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_قیمت_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_خرید_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_فروش_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_اقساط_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_اجاره_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_تهاتر_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_آگهی_رایگانبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_واردات_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_معاوضه_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_قیمتبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_خریدبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_فروشبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_اقساطبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_اجارهبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_تهاتربیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_آگهیبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_وارداتبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #_معاوضهبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #قیمت_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #خرید_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #فروش_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #اقساط_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #اجاره_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #تهاتر_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #آگهی_رایگانبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #واردات_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #معاوضه_خودروبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #قیمتبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #خریدبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #فروشبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #اقساطبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #اجارهبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #تهاتربیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #آگهیبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #وارداتبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶ #معاوضهبیامو x4 28i ساخت ۱۳۹۶

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99