1570000000

بورگوارد BX7 التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

پیش قسط 1,036,200,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 54,426,667 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3497 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 1,884,000,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 1,036,200,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 970,260,000 970,260,000
2 ماهه 499,260,000 499,260,000
3 ماهه 342,260,000 342,260,000
6 ماهه 185,260,000 185,260,000
12 ماهه 106,760,000 106,760,000
15 ماهه 91,060,000 91,060,000
24 ماهه موجود نیست 67,510,000
36 ماهه موجود نیست 54,426,667
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ خرید_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ فروش_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ اقساط_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ اجاره_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ تهاتر_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ آگهی_رایگان_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ واردات_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ معاوضه_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ قیمت_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ خرید_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ فروش_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ اقساط_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ اجاره_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ تهاتر_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ آگهی_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ واردات_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ معاوضه_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ قیمت خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ خرید خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ فروش خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ اقساط خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ اجاره خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ تهاتر خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ آگهی رایگان بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ واردات خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ معاوضه خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ قیمت بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ خرید بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ فروش بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ اقساط بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ اجاره بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ تهاتر بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ آگهی بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ واردات بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #قیمت خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #خرید خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #فروش خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #اقساط خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #اجاره خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #تهاتر خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #آگهی رایگان بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #واردات خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #معاوضه خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #قیمت بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #خرید بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #فروش بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #اقساط بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #اجاره بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #تهاتر بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #آگهی بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #واردات بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #خودرو بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_قیمت_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_خرید_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_فروش_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_اقساط_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_اجاره_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_تهاتر_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_آگهی_رایگان_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_واردات_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_معاوضه_خودرو_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_قیمت_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_خرید_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_فروش_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_اقساط_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_اجاره_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_تهاتر_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_آگهی_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_واردات_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_معاوضه_بورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_قیمت_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_خرید_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_فروش_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_اقساط_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_اجاره_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_تهاتر_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_آگهی_رایگانبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_واردات_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_معاوضه_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_قیمتبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_خریدبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_فروشبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_اقساطبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_اجارهبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_تهاتربورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_آگهیبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_وارداتبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #_معاوضهبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #قیمت_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #خرید_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #فروش_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #اقساط_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #اجاره_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #تهاتر_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #آگهی_رایگانبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #واردات_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #معاوضه_خودروبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #قیمتبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #خریدبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #فروشبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #اقساطبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #اجارهبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #تهاتربورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #آگهیبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #وارداتبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷ #معاوضهبورگوارد bx7 التیمیت ساخت ۱۳۹۷

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99