465000000

بسترن B30 ساخت ۱۳۹۹

پیش قسط 306,900,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 16,120,000 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3651 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 558,000,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 306,900,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 287,370,000 287,370,000
2 ماهه 147,870,000 147,870,000
3 ماهه 101,370,000 101,370,000
6 ماهه 54,870,000 54,870,000
12 ماهه 31,620,000 31,620,000
15 ماهه 26,970,000 26,970,000
24 ماهه موجود نیست 19,995,000
36 ماهه موجود نیست 16,120,000
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ خرید_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ فروش_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ اقساط_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ اجاره_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ تهاتر_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ آگهی_رایگان_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ واردات_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ معاوضه_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ قیمت_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ خرید_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ فروش_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ اقساط_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ اجاره_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ تهاتر_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ آگهی_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ واردات_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ معاوضه_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ قیمت خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ خرید خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ فروش خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ اقساط خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ اجاره خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ تهاتر خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ آگهی رایگان بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ واردات خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ معاوضه خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ قیمت بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ خرید بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ فروش بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ اقساط بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ اجاره بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ تهاتر بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ آگهی بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ واردات بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #قیمت خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #خرید خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #فروش خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #اقساط خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #اجاره خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #آگهی رایگان بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #واردات خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #معاوضه خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #قیمت بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #خرید بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #فروش بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #اقساط بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #اجاره بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #آگهی بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #واردات بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_رایگان_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_قیمت_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_خرید_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_فروش_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_اقساط_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_اجاره_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتر_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_آگهی_رایگانبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_واردات_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضه_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_قیمتبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_خریدبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_فروشبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_اقساطبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_اجارهبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_تهاتربسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_آگهیبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_وارداتبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #_معاوضهبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #قیمت_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #خرید_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #فروش_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #اقساط_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #اجاره_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #تهاتر_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #آگهی_رایگانبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #واردات_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #معاوضه_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #قیمتبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #خریدبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #فروشبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #اقساطبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #اجارهبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #تهاتربسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #آگهیبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #وارداتبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹ #معاوضهبسترن b30 ساخت ۱۳۹۹

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99