435000000

 بسترن B30 ساخت ۱۳۹۸

پیش قسط 287,100,000 تومان


آیا میدانید !؟ : شما میتوانید با پرداخت ماهانه فقط 15,080,000 تومان به صورت اقساط 36 ماهه مالک این خودرو شوید

3188 نفر دیگر هم این خودرو را بررسی کرده است

  • خرید نقد این خودرو به قیمت 522,000,000 تومان میباشد.
  • قیمت این خودرو در تاریخ 29 دی 1400 شمسی برابر با 2022/01/22 میلادی بروز رسانی شده است
پیش قسط 287,100,000 تومان
تحویل تحویل فوری تحویل 25 روزه
اقساط مبلغ قسط مبلغ قسط
1 ماهه 268,830,000 268,830,000
2 ماهه 138,330,000 138,330,000
3 ماهه 94,830,000 94,830,000
6 ماهه 51,330,000 51,330,000
12 ماهه 29,580,000 29,580,000
15 ماهه 25,230,000 25,230,000
24 ماهه موجود نیست 18,705,000
36 ماهه موجود نیست 15,080,000
فروش به صورت اقساط و تحویل فوری برای این خودرو موجود است
نکات مهم و ضروری
  • »لطفا جهت سهولت در دسترسی به خدمات سایت خودرو صفر میتوانید نرم افزار اندرویید و IOS برای موبایل و تبلت را در این صفحه دانلود نمایید .
  • »لطفا پیشنهادات و انتقادات خود ازصفحه پشتیبانی و یا از را های ارتباطی دیگر برای ما ارسال فرمایید .
  • »واحد فروش شرکت جهت استعلام قیمت ها همه روزه در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل رسمی در خدمت شما مشتری گرامی است .
  • »جهت استعلام قیمت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل به سامانه پیامکی ما با شماره "99 99 1000 10 1000 "نام خودرو را پیامک نمایید .
برچسب ها :
قیمت_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ خرید_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ فروش_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ اقساط_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ اجاره_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ تهاتر_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ آگهی_رایگان_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ واردات_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ معاوضه_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ قیمت_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ خرید_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ فروش_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ اقساط_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ اجاره_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ تهاتر_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ آگهی_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ واردات_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ معاوضه_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ قیمت خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ خرید خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ فروش خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ اقساط خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ اجاره خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ تهاتر خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ آگهی رایگان بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ واردات خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ معاوضه خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ قیمت بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ خرید بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ فروش بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ اقساط بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ اجاره بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ تهاتر بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ آگهی بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ واردات بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #قیمت خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #خرید خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #فروش خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #اقساط خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #اجاره خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #آگهی رایگان بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #واردات خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #معاوضه خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #قیمت بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #خرید بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #فروش بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #اقساط بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #اجاره بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #آگهی بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #واردات بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #خودرو بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_رایگان_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_خودرو_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_بسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_قیمت_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_خرید_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_فروش_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_اقساط_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_اجاره_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتر_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_آگهی_رایگانبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_واردات_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضه_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_قیمتبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_خریدبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_فروشبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_اقساطبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_اجارهبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_تهاتربسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_آگهیبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_وارداتبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #_معاوضهبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #قیمت_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #خرید_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #فروش_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #اقساط_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #اجاره_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #تهاتر_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #آگهی_رایگانبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #واردات_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #معاوضه_خودروبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #قیمتبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #خریدبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #فروشبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #اقساطبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #اجارهبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #تهاتربسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #آگهیبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #وارداتبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸ #معاوضهبسترن b30 ساخت ۱۳۹۸

ارتباط با ما

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید
تلفن پشتیبانی:

09029357003 - 09029358003

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای خیابان سازمان آب

E_mail: info@khodro0.ir

SMS : +98 1000 10 1000 99 99